Lid worden?

Wil je een keer met ons meekoken? Stuur via het formulier "Lid worden?" hieronder een e-mail met je naam, e-mail & telefoonnummer én iets over jezelf (om je gericht te kunnen plaatsen in een groep). Graag vernemen we ook van je hoe je bij onze club terechtgekomen bent (Google, site, van horen zeggen, krant, etc.).  

Koken als gast, aspirant-lid en lid

Je mag drie keer als gast meekoken. Daarna moet je beslissen of je lid wilt worden of niet; je bent dan aspirant-lid. Wil je dat, dan telt ook de beslissing van de leden van de avond mee of men jou als lid accepteert. Die acceptatie heeft niet zo zeer met je kookkwaliteiten te maken - we hebben wat dat betreft een drempelloze instroom - maar of je past in de sfeer van de avond. In de eerste plaats moet de maandelijkse bijeenkomst een gezellige avond zijn, waarbij er natuurlijk wél gestreefd wordt om op een zo hoog mogelijk niveau te koken. De chef geeft door wie er aspirant lid willen zijn.

We rekenen naar rato van het verenigingsjaar af. De avonden als gast zijn vrijer en daarmee ook hoger in prijs (50 euro per keer). De factuur krijg je achteraf per mail. Ons verenigingsjaar is een zogenaamd gebroken verenigingsjaar. Dat loopt van september tot juli. Kun je een avond niet dan geef je dat tenminste één week van te voren aan je chef door. Samen kunnen jullie op zoek naar een alternatieve avond.

Aspirant-leden leggen eens per jaar de proeve van bekwaamheid af. Dit is doorgaans in november/december tijdens de algemene ledenvergadering. Slaag je hiervoor, dan ben je volwaardig lid. Leden kunnen na enkele jaren lidmaatschap én na het vervullen van een commissiefunctie in aanmerking komen voor bestuursfuncties.  

Kookavonden Stichts Culinair Genootschap

Omdat we inmiddels vier heren- en twee gemengde kookavonden per maand hebben, heb je de mogelijkheid om met een andere groep mee te koken, als je een keer op je eigen avond niet aanwezig kunt zijn. Dit geef je tenminste één week van te voren aan de chef door. Samen kunnen jullie op zoek naar een alternatieve avond.